Caritas beheert geld van en voor de mensen in nood en voor de noden van de samenleving De ingezamelde en andere beschikbare gelden zijn niet van de PCI zelf en evenmin van de parochie of van de katholieke kerk. De gelden behoren van oudsher toe aan “de armen”. De PCI is slechts de actieve beheerder. Caritasgelden mogen immers geen “dood kapitaal” zijn maar het jaarlijks beschikbare geld moet met enige gedrevenheid daadwerkelijk worden besteed. Het geld dient zijn weg te vinden naar mensen in nood en naar maatschappelijke organisaties die mensen in nood steunen. Het behoort besteed te worden aan mensen die zich maatschappelijk in een knelsituatie bevinden en aan personen en organisaties die werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) wil dienstbaar zijn aan de plaatselijke samenleving door aandacht te wijden aan de concrete, primaire noden en behoeften van personen en groepen van personen, en daardoor bijdragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.