Wie zijn we, wat kunnen we je bieden?

Caritas betekent “zorg voor elkaar”. Wij zijn ontstaan uit de parochiĆ«le zorg voor de armen. Mensen, die het echt nodig hebben konden van oudsher al rekenen op onze steun. De Caritas Betuwe West brengt de naastenliefde in de praktijk, door mensen en gezinnen in nood de helpende hand te bieden, daar waar de sociale voorzieningen geen oplossing brengen. Behalve in individuele gevallen helpt de Caritas ook door organisaties te steunen, die werken aan armoedebestrijding en zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving.


Voor wie?

Voor iedereen die binnen het genoemde gebied woont en geen hulp krijgt via de reguliere sociale voorzieningen. Wij proberen ieder mens naar vermogen te helpen en maken in onze hulpverlening geen onderscheid naar geloofs- of levensovertuiging.