Met welke hulpvragen kunt u bij de Caritas terecht?

  • U heeft het al langere tijd niet breed en staat voor onverwachte noodzakelijk uitgaven in het huishouden, voor voedsel of kleding.
  • Het zit u financieel tegen na bijv. een echtscheiding of ontslag, nutsbedrijven willen niet langer wachten op betaling en dreigen met afsluiting.
  • U kunt misschien wel terecht bij de sociale dienst of uitkeringsinstantie, maar moet te lang op een uitkering wachten. 
  • In uw gezin is veel tegenslag en verdriet, het zou de gezinssituatie ten goede  komen als de kinderen er een weekje tussenuit kunnen. 

Dit zijn slechts voorbeelden, “Nood” kan voor ieder een andere betekenis hebben.

Hoe willen wij helpen?

Ons motto is, met name bij acute noodvragen: “eerst helpen, dan kijken hoe het verder moet of kan”. De financiële hulp is eenmalig, kan zowel een gift of een lening zijn of hulp in natura. De hulp van de Caritas is in principe aanvullend. Er wordt altijd gekeken of er regelingen of andere voorzieningen zijn waarop aanspraak gemaakt kan worden. De Caritas biedt geen professionele begeleiding. Hulp is gericht op het samen zoeken naar een goede oplossingen of verwijzing naar de juiste hulpverlener.

Wat willen we van u weten?

Het is daarbij wel belangrijk dat de hulpvrager volledige duidelijkheid en openheid geeft over zijn of haar situatie, welke acties zijn ondernomen om uit het probleem te komen of waar het verkeerd ging. Uiteraard ook uw naam en hoe wij u kunnen bereiken; dit alles in de vertrouwelijkheid van ons werk. 

Hoe kunt u ons bereiken?

  • via de pastores of de secretariaten  van de H. Suitbertusparochie, 
  • per email rechtstreeks met de plaatselijke Caritas Werkgroep via de regiokaart.