NaamFunctie
Kees AbenVoorzitter
Ina KroezeSecretaris
Hans MaasPenningmeester
Anky Morshuislid – aanspreekpunt Werkgroepen
Cees van Laarhovenlid – aandachtsgebied pr en communicatie

Het bestuur van de Caritas Betuwe West beheert het vermogen, dat in het verleden is bijeengebracht via schenkingen en legaten van parochianen en ziet er op toe dat de gelden op de juiste wijze worden besteed.