“Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken” 

Drinkwater is naast voedsel essentieel om te overleven. Daarom is het van groot belang, dat mensen kunnen beschikken over schoon water. Er sterven jaarlijks meer mensen door onveilig drinkwater dan door alle vormen van geweld, zoals oorlog. Dagelijks wordt er ongeveer twee miljard ton afvalwater geloosd, waardoor ziektes worden verspreid en ecosystemen worden aangetast. Elk jaar sterven ongeveer 1,8 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar aan ziektes, die gerelateerd kunnen worden aan water, zoals diarree, knokkel koorts en cholera. Omgerekend sterft er elke twintig seconden een kind aan de gevolgen van besmet water. Om te voorkomen, dat meer mensen zullen overlijden aan ziektes veroorzaakt door water, is het zaak dat wereldleiders zich gezamenlijk inzetten om deze problemen aan te pakken en op te lossen en betere beheerders te worden van de watervoorraden. Eén van de doelstellingen is om binnen enkele jaren te komen tot een halvering van het aantal mensen, dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater en basale sanitaire voorzieningen. Het “laven van de dorstige” staat symbool voor het bewust omgaan met water. Zo vanzelfsprekend als water voor ons is, zo schaars is het voor zoveel andere mensen in de wereld.