De Caritas Betuwe West maakt onderdeel uit van het Aartsbisdom Utrecht. De Caritas Betuwe West werkt binnen de grenzen van de parochie Heilige Suitbertus, maar is bestuurlijk gezien een zelfstandige rechtspersoon. Het bestuur van de Caritas is verantwoordelijk voor de algemene leiding en beheert het vermogen. In de regio West Betuwe zijn lokale Caritas Werkgroepen actief, die de hulpvragen signaleren en beantwoorden.