• Door ons attent te maken op mensen in uw omgeving, die onze ondersteuning mogelijk nodig hebben.
  • Door uw talenten in te zetten in het lokale netwerk van de Caritas.
  • Door een bijdrage over te maken op bankrek.nr. NL87 RABO 0132.36.42.04 t.n.v. PCI Suitbertus
  • Door opname van een legaat in uw nalatenschap t.n.v. PCI Suitbertus ofwel Caritas Betuwe West