Caritas Betuwe West heeft de ANBI status

Het RSIN/fiscaal nummer 824140758.

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN           Jaar 2019                    BATEN                                                      €

Huizen en landerijen                                                                  52.696

Beleggingen en spaarrekeningen                                             75.756

Incidentele bate verkoop onroerend goed                             47.356      

Giften                                                                                              1.025                                                                                                                              

Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen                   176.833

                                               LASTEN

Kosten onroerend goed                                                              9.939

Verplichte en vrijwillige bijdragen                                         105.612

Beheerskosten                                                                                  5.203

Totaal lasten                                                                       120.754

Voordelig resultaat                                                               56.079

Specificatie Verplichte en vrijwillige bijdragen:

Afdracht Bisdom                                                                             24.664

Buren-Geldermalsen                                                                        8.102

Culemborg                                                                                        17.591

Linge                                                                                                    5.586

Maurik                                                                                               10.309

Tiel                                                                                                      27.191

Varik                                                                                                     7.736

Collectieve uitgaven                                                                          4.433

Totaal uitgaven werkgroepen                                                       80.948

Totaal verplichte en vrijwillige bijdragen                           105.612

Namens het bestuur van PCI Betuwe west,

Nico ten Wolde

Penningmeester

Geen lid van het bestuur of werkgroep genoot enige vergoeding voor zijn of haar inzet.