Wij hebben afgelopen maandag een bestuurswissel gehad.
Co van Jaarsveld is afgezwaaid en Lenie van Boheemen- van den Berg heeft zijn voorzittersstokje overgenomen. We zijn Co veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de Caritas