De PCI H. Suitbertus, met als merknaam PCI West Betuwe, is opgericht bij bisschoppelijk decreet van W.J.Eijk, Kardinaal van het Aartsbisdom Utrecht dd. 28 januari 2011.

De grenzen van de PCI omvatten het gebied van de parochie H. Suitbertus, geografisch gezien: de West-Betuwe, vanaf Culemborg tot en met Tiel.