Wat fijn kan het zijn, dat je als werkgroep naast mensen / gezinnen een steuntje in de rug te geven op het gebied van een stukje materiële ondersteuning, ook nog wat extra’s kan doen.

twee voorbeelden waar de Werkgroep Maurik de laatste periode bij betrokken was:

Een oma besluit haar kleinzoon in huis te halen omdat de ouders door drank- en huwelijksproblemen niet in staat zijn het kind de juiste opvoeding en begeleiding te geven. Haar kleinzoon is heel blij met de opvang die oma geeft en wil iets van zijn verdere leven maken. Een en ander komt ter sprake bij het bezoek van een Caritas werkgroeplid. Oma zegt, mijn kleinzoon heeft een technische inslag, In huis doet hij allerhande karweitjes voor mij. Hij zou heel graag van opleiding willen switchen en naar een technische school willen en een vak willen leren.

We nemen contact op met een ondernemer. Deze zorgt voor een baan en daarnaast voor een schoolopleiding. De ondernemer dankt ons later voor het aanbrengen van deze werknemer. 

————————-

Bij het invullen van een hulpvraag en het huisbezoek, komen we tot de ontdekking dat een mevrouw niet kan lezen en schrijven. De oorzaak ligt in een schrijnende situatie waarin zij als kind is opgegroeid.

Ze wordt allereerst geholpen met een boodschappen bon, maar we vinden ook dat het daarmee niet op kan houden. We stellen de vraag of ze niet graag alsnog zou willen lezen en schrijven. Oh als dat eens mogelijk was zegt zij, dat zou mij echt helpen. Maar ik durf niet. 

We nemen contact op met de gemeente Buren en het ROC, voor een cursus lezen en schrijven. Om de angst voor het onbekende te overwinnen regelen we ook iemand deze mevrouw speciaal begeleidt. Mevrouw vindt het best heel moeilijk, maar doet enorm haar best, deze kans aan te grijpen en hier een succes van te maken.

Het geeft veel voldoening om naast de financiële steun ook wat extra’s te kunnen doen.