• Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

November 2019 Trouw van 8 november geeft de eerste resultaten van de enquête Armoede in NL . Wij hebben eraan meegedaan. Je leest iets over de bijdrage van de kerken.

Minder kerkgangers, maar meer hulp

armenhulp – Vrijwilligers in de kerk doen met z’n allen het sociale werk van 853 fulltimers. Dat is meer dan drie jaar geleden.

MAAIKE VAN HOUTEN, REDACTIE RELIGIE EN FILOSOFIEKerken krimpen, maar de mensen die nog lid zijn, helpen meer mensen in nood dan drie jaar geleden. Doordat minder mensen meer doen, hebben de kerken hun sociale hulp op peil kunnen houden of zelfs uitgebreid.

Zo’n 25.000 kerkelijke vrijwilligers waren afgelopen jaren actief met geld, maaltijden, administratieve hulp en opvang van mensen aan de onderkant van de samenleving. Omgerekend doen zij het werk van 853 fulltimekrachten, zo staat in het rapport Armoede in Nederland 2019. De gezamenlijke kerken brengen elke drie jaar zo’n onderzoek uit naar het kerkelijk diaconale werk voor mensen in armoede.

Ondanks de economische bloei, klopt een groeiend aantal mensen aan bij katholieke parochies en protestantse kerken van allerlei snit. Hun aantal steeg van 49.500 naar 62.500. Diaconale organisaties werken, zo constateren de onderzoekers, ‘laagdrempelig en mensgericht’. En de kerk biedt hulp ‘zonder aanziens des persoons’, zowel mensen binnen de kerk als buitenkerkelijken kunnen er terecht. Ze kregen samen ongeveer 15 miljoen euro aan directe financiële steun, een stijging van 1,5 miljoen vergeleken met drie jaar geleden.

Voor het eerst staan asielzoekers en vluchtelingen bovenaan de lijst van mensen die een beroep doen op kerken. Eerder klopten vooral alleenstaande ouders aan, zij staan nu op nummer twee. Werklozen en mensen met psychische problemen melden zich ook vaak, net als AOW’ers en zzp’ers met weinig inkomsten. De meest voorkomende problemen zijn schulden, en moeite de eindjes aan elkaar te knopen met een jarenlang laag inkomen.

De kerk biedt deze groepen individuele hulp, maar steunt ook bijvoorbeeld voedselbanken en inloophuizen waar de meest kwetsbaren worden opgevangen. Ook daarin is een groei te zien: kerken gaven in 2015 ruim 15 miljoen euro uit aan deze collectieve voorzieningen, het afgelopen jaar was dat bijna 17 miljoen. In totaal wordt er zo’n 40 miljoen euro besteed aan armoedebestrijding, 4 miljoen meer dan drie jaar geleden en 10 miljoen meer dan tien jaar geleden.