In 2020 is het Inloophuis, zie www.inloophuistiel.nl ,ingrijpend verbouwd. De werkgroep Tiel heeft hieraan door middel van een financiële bijdrage aan meegewerkt. Van het bestuur ontvingen we een bedankbrief.